Sečnja

  • Sečnja ob železnicah

  • Specialna sečnja na brežinah, vodotokih in železnicah

  • Sečnja v urbanem okolju

  • Čiščenje požarnega pasu ob železnicah

  • Urejanje parkov

  • Košnja trave