SMS TEAM D.O.O. – Pravila in pogoji

1.    Vsebina

Vsebina te spletne strani je bila skrbno pripravljena in preverjena, vendar SMS team d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za aktualnost, pravilnost, popolnost ali kakovost že zagotovljenih podatkov.

2.    Veljavnost splošnih pogojev poslovanja

Ponujamo storitve na področju instaliranja vodovodnih, ogrevalnih in plinskih naprav ter napeljav ter dela s strojnimi in elektro instalacijami. V dodatnem obsegu naročila ni vključenih del, ki jih je potrebno opraviti na željo stranke in za katera mora podjetje SMS team d.o.o., po potrditvi stranke, najeti podizvajalce. Za omenjene storitve vključno s svetovanjem veljajo naslednja določila in pogoji.

3.    Ponudba, sklepanje in izvajanje

3.1.    Naše ponudbe niso zavezujoče in so brez obveznosti. Temeljijo na trenutnem stanju blaga v času izdelave ponudbe.

3.2.    Če stranka ni prejela naše ponudbe v elektronski ali v pisni obliki, se pogodba prekliče takoj, ko nas stranka o tem obvesti.

3.3.    Neizvršena dela in njihove cene v ponudbi so neobvezujoče. Izjeme so le nepredvidene storitve in storitve, ki očitno niso bile priznane.

3.4.    Stranka mora zagotoviti dostop do delovnega območja. V kolikor moramo to delo opraviti sami, se zaračunajo stroški po trenutno veljavni urni postavki.

3.5.    Pri določenih gradbenih materialih (npr. leseno pohištvo, lesena tla…itd) lahko pride, po sušenju, do deformacije.

3.6.    Vsaki napravi, ki jo SMS team d.o.o. uporabi za izvedbo naročenih del, se pred zagonom preverijo vse funkcije delovanja. Za vse nepravilnosti, ki se zgodijo ob neupoštevanju navodil, ne prevzemamo nobene odgovornosti. Če stranka ugotovi nepravilno delovanje naprav zaradi poškodb ali izpada električne energije..itd, je potrebno nemudoma obvestiti SMS team d.o.o., v nasprotnem primeru je odgovornost na strani stranke.

3.7.    Pri določenih napravah je potrebno posodo za zbiranje kondenzata v začetku prazniti 2-krat na dan, kasneje se to dela redkeje. Posodo se po praznjenju vstavi nazaj v napravo. V kolikor se stranka drži navodil, naprave ne potrebujejo posebnega vzdrževanja in se jih med samim delovanjem pusti pri miru. Po nekaj dneh delovanja se opravi preverjanje napredka sušenja s strani naših tehnikov.

3.8.    Stranka mora poskrbeti, da je zagotovljena električna energija, razsvetljava in voda. SMS team d.o.o. se zavezuje med izvajanjem del upoštevati vse varnostne in požarne predpise stavbe.

3.9.    Izračun inštrumentov in opreme navedene v pogodbi ali v potrditvi naročila in podatke o tehničnih zmogljivostih se opravi pred izvedbo del.

4.    Odkrivanje uhajanj, popravilo vodne škode, gradbena diagnostika

4.1.    Merilne in diagnostične teste-študije se opravlja oz. izvaja z najnovejšimi merilnimi tehnikami in inštrumenti, vendar ni vedno mogoče zagotoviti uspeh študije oz. testa. Plačilo študije samo po sebi ni odvisno od uspeha.

4.2.    V primeru hude malomarnosti med samim trajanjem postopka, pri katerih tehnik družbe SMS team d.o.o. ni prisoten,  naročnik prevzame vso odgovornost za škodo pri opravljanju raziskave na merilnih napravah in pomožnih inštrumentih.

4.3.    Kakršna koli odgovornost in prenos stroškov na kupca ali tretjo osebo, nastalih kot posledica napačnih meritev ali poročil, sta izključena.

5.    Sušenje in sanacija del po poškodbi vode

5.1.    Napake pri gradnji in izgradnji ter napake iz naslova neupoštevanja hišnih pravil in reda, lahko v stavbah in v njenih razpokah privedejo do nastanka plesni. Ker takšni pojavi optično niso takoj vidni in se pojavijo šele med določenim razvojem, zanje ne prevzemamo nobene odgovornosti.

5.2.    Bistvenega pomena je, da strokovnjak pregleda objekt preden se začnejo izvajati dela.

5.3.    Pri mokrih lesenih konstrukcijah je priporočljivo, da se izvede endoskopija, katera dokumentira vse napake in celo gnitja. Za kakršno koli škodo na lesenih stropnih konstrukcijah družba SMS team d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti.

6.    Cena

6.1.    Zneski oz. cene, določeni v naši ponudbi, veljajo 3 mesece.

6.2.    Vse cene so v evrih (€).

6.3.    Izračunane cene se podajo na osnovi dejansko porabljenih materialov in delovnih ur, potrebnih za ustrezno delo,  in ne morejo biti povezane s predhodno ustno oceno ali ponudbo.

6.4.    Dela, ki niso navedena v ponudbi ali potrditvi naročila, se zaračunajo naknadno in se jih doda v pogodbo.

6.5.    Ustne cene veljajo le, če so potrjene v pisni obliki.

7.    Plačilni pogoji

Rok plačila računa je 14 dni od datume prejema fakture.

8.    Odgovornost

8.1.    Odškodninski zahtevki so omejeni na višino škode in sklenitev pogodbe.

8.2.    Razstavljanje in sestavljanje obstoječih objektov, kot so npr. luči, zavese, stikala, ogledala, WC, razne mize…, izhajajo iz želje in na odgovornost naročnika. Za tovrstne storitve ne moremo dati garancije.

9.    Pristojnost / mesto

Za morebitne spore je pristojno sodišče v Ljubljani. V pogodbenih razmerjih se uporablja izključno slovensko pravo.

Kontaktirajte nas

Naša delovna ekipa je visoko motivirana, se hitro odzivamo in kvalitetno opravimo svoje delo! Na vašo poizvedbo bomo odgovorili v čim krajšem času.

KONTAKT