Omejitev odgovornosti

Pogoji uporabe

S sodelovanjem z družbe SMS team d.o.o. se strinjate z naslednjimi pogoji:

1. Vsebine

Obrazci za prijavo pritožb/prijav/reklamacij do družbe SMS team d.o.o., so na voljo na spletni strani podjetja in so izdelani zanesljivo in natančno. SMS team d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za popolnost, pravilnost in natančnost vseh vsebin na spletnih straneh.

2. Nepogodbena razmerja

ZS samo uporabo spletne strani SMS team d.o.o., zlasti z uporabo zgoraj omenjenih orodij, ni sklenjenega nobenega pogodbenega razmerja za nasvet/informacije/storitev med stranko in družbo SMS team d.o.o. Iz tega naslova tudi ne morejo nastati odškodninski zahtevki zoper SMS team d.o.o..

3. Pogoji za uporabo

SMS team d.o.o. ne prevzema odgovornosti za nepravilnosti, napake, funkcionalnost, zemljevid ali zamude zaradi pomanjkanja informacij na naši spletni strani. Prav tako ne prevzemamo nobene odgovornosti za dogodke, nastale zaradi višje sile.

4. Pravice industrijske lastnine

Avtorske pravice za objavljene podatke ima SMS team d.o.o. Razmnoževanje ali uporaba grafik, multimedije, dokumentov ali besedil v elektronskih in tiskanih publikacijah, ni dovoljeno brez soglasja družbe SMS team d.o.o.

5. Povezovanje

SMS team d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za škodo ali obveznosti, ki so povezane z uporabo te spletne strani.

6. Drugo

To izjavo je potrebno obravnavati kot del internetne objave. Če posamezni deli postanejo neučinkoviti, se jih uredi ali odstrani, preostali del dokumenta pa ostane nespremenjen v svoji vsebini in veljavnosti.

Kontaktirajte nas

Naša delovna ekipa je visoko motivirana, se hitro odzivamo in kvalitetno opravimo svoje delo! Na vašo poizvedbo bomo odgovorili v čim krajšem času.

KONTAKT